แผนที่โครงการสมบัติร่วม

5 12 10 3 1 2,7 4 6 8 11 13 - 27 2,9

5

Ban Bo Kaew Village: Khoisan Forest Park/ ชุมชนบ้านบ่อเเก้ว: สวนป่าคอนสาร

12

Sue Sang Sook Foundation/ มูลนิธิสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี

10

Wongsanit Ashram/ ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท

3

Khrua Bai Not/ ครัวใบโหนด

1

Hug Muang Nan Foundation/ มูลนิธิฮักเมืองน่าน

2,7

Rice and Fish Bater Project/ โครงการข้าวเเลกปลา

Sop Lan Village/ หมู่บ้านสบลาน

4

Kiriwong Community/ ชุมชนคิรีวง

6

Ban Klang Pla Community Forest: Dansai Model/ ป่าชุมชนบ้านก้างปลา (ชุมชนด่านซ้าย)

8

Huay Hin Lad Nai Community/ หมู่บ้านห้วยหินลาดใน

11

Sanam Chai Ket Organic Farming Network/ เครื่อข่ายเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

  •  

13 - 27

Burapha 7 City Farm/ สวนผักชุมชนบูรพา 7 (City Farm)

Thung Song Hong City Farm/ ชุมชนทุ่งสองห้อง (City Farm)

On Nut City Farm/ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ

Once Again Hostel

Locall

Local a lot

Local Aroi

Local Alike

Fishing Pier Community in Samut Prakan/ ชุมชนสะพานปลา ที่สมุทรปราการ

Duang Khae Community/ ชุมชนดวงเเข

Media Information and Digital Literacy: MDIL/ โครงการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศเเละดิจิตัล

Jo So 100/ จส. 100

Mayday Project

Manifesting Group/ กลุ่มเเมนนิเฟสติ้ง

Big Trees/ กลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง

2,9

Rice and Fish Barter Project/ โครงการข้าวเเลกปลา

Chao Lay Community, Southern Thailand/ ชุมชนชาวเลภาคใต้